logo

Onze Missie en Visie

P1040187

Missie

The Netherlands School Society biedt tweetalig Nederlands dagonderwijs aan peuters en basisschoolleerlingen wat volledig voldoet aan de Nederlandse Kerndoelen en het International Primary Curriculum. Onze leerlingen ontwikkelen zich tot tweetalige wereldburgers in een dynamische internationale samenleving.

Visie

Leren met elkaar,
leren met plezier,
leren in Nairobi!