logo

IPC

Bij IPC onderwijs ligt de focus op leren, op internationaal begrip en op thematisch onderwijs. Ieder thema begint met een spetterend startpunt om de kinderen enthousiast te krijgen over het onderwerp.

Daarna volgt de kennisoogst waarbij kinderen aangeven wat ze al van het onderwerp weten, bijvoorbeeld met behulp van een mindmap. Vervolgens legt de leerkracht uit wat het thema inhoud en wat de kinderen per vak gaan leren. Deze leerdoelen liggen per thema vast. De leerdoelen worden duidelijk kenbaar gemaakt waardoor kinderen weten waar ze naar toe werken. Deze doelen omvatten de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en inzicht,  waarbij volop aandacht is voor het stimuleren van een onderzoekende houding. Het thema wordt na een aantal weken afgesloten met een eindpunt. Hierbij worden ouders soms uitgenodigd of wisselen klassen onderling uit wat ze gedurende het thema allemaal geleerd hebben.

De thema’s omvatten de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, techniek, ICT en beeldende vorming. Daarnaast richt elk thema zich op internationalisering. Doordat de zaakvakken samengevoegd zijn in thema’s leren kinderen verbanden leggen. Het internationale aspect dat bij het IPC komt kijken past zeer goed bij de omgeving waar kinderen op de NSS zich in bevinden. Kinderen leren om onderwerpen vanuit verschillende oogpunten tebekijken en ontdekken op deze manier verschillen en overeenkomsten tussen landen op de hele wereld. Dit internationale aspect versterkt het internationale karakter van de NSS en sluit aan bij de populatie van de school. In de midden- en bovenbouw worden de IPC lessen (gedeeltelijk) in het Engels verzorgd.

Het gebruik van portfolio's binnen het IPC

Een portfolio is een map waarin de kinderen hun reflecties op hun leren en een aantal bewijsstukken van hun leren bewaren. De portfolio’s op de NSS bevatten naast IPC leerwerkjes ook taal (zowel Nederlands als Engels) en rekenen. Een groot deel van de reflecties richt zich op in hoeverre de kinderen hun leerdoelen hebben behaald. Kinderen reflecteren hier zelf op met behulp van succes criteria. Wij noemen dit ‘assessment for learning’, waarbij de kinderen zelf leren kijken naar waar ze staan in hun leerproces en wat ze moeten doen om  nog verder te groeien. Binnen de NSS gebruiken wij smileys die er haartjes bij groeien op het moment dat zij een sprong maken in hun leren ten opzichte van een leerdoel. We spreken over:

  • Beginning – Ik raak eraan gewend
  • Developing – Ik doe het steeds beter
  • Mastering – Ik kan het en ik ben klaar voor een nieuwe uitdaging!

IPC: Great learning, great teaching, Great fun!

Wilt u meer lezen over de herkomst van IPC neem dan een kijkje op de website www.ipc-nederland.nl.

Wilt u meer lezen en zien over IPC in het nieuws en wat experts te vertellen hebben kijk dan op www.leraar24.nl.