logo

Onderwijs in de praktijk

Op onze school staat het leren van onze leerlingen centraal. Leren is voor elke leerling een persoonlijk proces.

We streven ernaar dat leerlingen zich bewust worden van wat ze leren en hoe ze leren. Dat ze kennis opdoen, vaardigheden ontwikkelen, om zo inzicht te verkrijgen en het geleerde toe te kunnen passen.

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen plezier hebben in hun leren en dat het leren betekenisvol is. Bij ons op school is leren een sociaal proces, met aandacht voor spelen en ervaren. Ons doel is dat leerlingen zelfstandig en tweetalig zijn en dat zij vaardigheden voor creatief en kritisch denken ontwikkelen. Wij willen dat leerlingen gemotiveerd zijn om te leren, zich gewaardeerd voelen, en leren als een levenslang proces zien.

Onze leerlingen brengen een groot deel van hun tijd bij ons op school door. Hierdoor en door maatschappelijke ontwikkelingen hebben onze leerkrachten een belangrijke vormende en opvoedende taak. We gaan hierbij uit van het unieke in elk kind. We geloven in de mogelijkheden van ieder kind, met voldoende kansen tot groei. We willen de kinderen een uitdagende leeromgeving bieden vanuit een duidelijke structuur. Belangrijk is dat kinderen zich op onze school veilig voelen. Vanuit die vertrouwensrelatie krijgen de kinderen een gevoel van competentie (‘ik kan het’) en autonomie (zelfstandigheid en zelfstandig denken), waardoor zij zich positief verder ontwikkelen. Het welbevinden heeft hoge prioriteit. We werken op basis van wederzijds respect. Iedereen die bij de school betrokken is, mag zich daardoor gewaardeerd voelen.

Op de NSS bevorderen we de sociaal-emotionele en morele ontwikkeling. We zorgen ervoor dat de leerlingen:

  • Weten dat ze bij de groep/school horen en welkom zijn;
  • Weten dat ze als persoon gewaardeerd worden;
  • Op een respectvolle manier met elkaar omgaan;
  • Op een positieve manier op hun verantwoordelijkheden gewezen worden;
  • Binnen hun mogelijkheden zelfstandig kunnen werken;
  • Kunnen werken in een ordelijke en functionele omgeving;
  • Op zichzelf leren vertrouwen;
  • Kunnen werken binnen een goede structuur;
  • Worden uitgedaagd om te leren;
  • Kennis nemen van andere culturen en daarbij behorende waarden.