logo

Algemene informatie

Op onze peutergroep zijn de kinderen welkom vanaf anderhalf jaar en kunnen, afhankelijk van de wens van de ouders en de leeftijd van de peuter, twee tot vijf ochtenden/dagen per week komen.

Met de peuters wordt op en speelse manier gewerkt aan (beginnende) zelfredzaamheid. Er worden dingen geoefend zoals: alleen naar het toilet kunnen gaan, zelf eten en daarna opruimen en zelf een verfschort aandoen. Ook worden kinderen in hun spel en activiteitengestimuleerd om te werken aan sociale vaardigheden zoals: kunnen delen, op je beurt wachten, luisteren en het uitvoeren van kleine opdrachten. Op een natuurlijke manier wordt er in bijvoorbeeld gesprekken, verhalen en spel veel aandacht besteed aan het uitbreiden van de Nederlandse woordenschat. Tenslotte krijgt de motoriek volop aandacht tijdens het buitenspel en peutergym.

De ontwikkeling van de peuters op alle gebieden wordt gevolgd middels het leerlingvolgsysteem van Kijk! Bij het werken met thema’s wordt o.a. gebruik gemaakt van de units uit Early Years van IPC en wordt samengewerkt met de groep 0/1. De peuters leren omgaan met verschillende technieken, zoals: verven, knippen, plakken, prikken, scheuren en kleien. Tevens leren ze de afspraken en regels die van toepassing zijn bij de verschillende technieken.Door regelmatig naar de peutergroep te komen, wennen de leerlingen aan een bepaalde schoolroutine, die de overgang naar de rest van de schoolzal vergemakkelijken. Deze overgang is als de leerling 3½ jaar wordt.