logo

Aanmelden peuterspeelzaal

Toelatingsbeleid voor de peutergroep

  • Minimale leeftijd 18 maanden
  • Uw kind moet zelfstandig kunnen lopen
  • Uw kind moet geestelijk en lichamelijk in staat zijn het onderwijs te volgen en mee te kunnen doen met de groep
  • Uw kind dient minimaal voor een periode van 6 weken te worden ingeschreven