Missie

“Wij bieden internationaal, meertalig en gedifferentieerd onderwijs aan peuters en basisschoolleerlingen wat volledig voldoet aan de Nederlandse Kerndoelen en de doelen van het International Primary Curriculum, waardoor onze leerlingen zich ontwikkelen tot ruimdenkende, onderzoekende en kritische wereldburgers.”

Visie

Het is onze visie om de eigen identiteit en talenten van kinderen te ontplooien om een waardevolle bijdrage te leveren aan een veranderende wereld.