Om zorg op maat te kunnen realiseren is het nodig om te beschikken over een leerlingvolgsysteem met instrumenten voor het meten van de ontwikkeling van het jonge kind, gedrag/sociaal-emotionele ontwikkeling en voor de basisvaardigheden technisch lezen, begrijpend lezen, spellen en rekenen.

Met behulp van het leerlingvolgsysteem stelt de leerkracht tweemaal per jaar vast of

  • De leerlingen voldoende vooruit gaan ten opzichte van leeftijdsgenootjes in Nederland;
  • De leerstof op het niveau van de leerlingen is afgestemd;
  • De leerlingen extra hulp nodig hebben;
  • Verbeteringen in het onderwijsgedrag van de leerkracht nodig zijn;
  • Onderdelen van het onderwijsprogramma voor verbetering in aanmerking komen.

Met de verkregen gegevens kan de leerkracht samen met de intern begeleider

  • Leerlingen achterhalen die nader onderzocht/geobserveerd dienen te worden door de IB-er;
  • Extra hulp in de groep, of buiten de groep.

Het leerlingvolgsysteem biedt in de registratie een overzichtelijk inzicht in de ontwikkeling van de kinderen. Met de gegevens van het leerlingvolgsysteem krijgen we tevens een goed beeld van de kwaliteit en de doelmatigheid van ons onderwijs.