Op onze peutergroep zijn de kinderen welkom vanaf anderhalf jaar en kunnen, afhankelijk van de wens van de ouders en de leeftijd van de peuter, twee tot vijf ochtenden/dagen per week komen. De schooltijden voor de peuters zijn van 8.00 – 12.00 uur. Tussen 12.00 – 15.00 wordt er opvang aangeboden voor ouders die hier gebruik van willen maken.

Met de peuters wordt op een speelse manier gewerkt aan (beginnende) zelfredzaamheid. Er worden dingen geoefend zoals: alleen naar het toilet kunnen gaan, zelf eten en daarna opruimen en zelf een verfschort aandoen. Ook worden kinderen in hun spel en activiteiten gestimuleerd om te werken aan sociale vaardigheden zoals: kunnen delen, op je beurt wachten, luisteren en het uitvoeren van kleine opdrachten. Op een natuurlijke manier wordt er in bijvoorbeeld gesprekken, verhalen en spel veel aandacht besteed aan het uitbreiden van de Nederlandse woordenschat. Tenslotte krijgt de motoriek volop aandacht tijdens het buitenspel en de peutergym.

De ontwikkeling van de peuters op alle gebieden wordt gevolgd middels het leerlingvolgsysteem van Kijk! Bij het werken met thema’s wordt gebruik gemaakt van de units uit International Early Years Curriculum, wat onderdeel is van IPC. De peuters werken aan hetzelfde thema als groep 1/2, alleen de doelen worden aangepast naar de leerbehoefte van peuters.

De peuters maken kennis met en leren omgaan met verschillende technieken, zoals: verven, knippen, plakken, prikken, scheuren en kleien. Tevens leren zij de afspraken en regels die van toepassing zijn bij de verschillende technieken.

Door regelmatig naar de peutergroep te komen, wennen de leerlingen aan een bepaalde schoolroutine, die de overgang naar de basisschool zal vergemakkelijken. Deze overgang is als de leerling 4 jaar wordt.

De peuters zwemmen in de warme periode van december t/m februari één per week met hun eigen juf in kleine badjes, om ervaring op te doen met water en de kinderen ‘watervrij’ te maken. Dit is natuurlijk weersafhankelijk.