Voor de basisschool werkt de Netherlands School Society met 2 verschillende tariefgroepen. Tariefgroep 1 en Tariefgroep 2. Zie hieronder de uitleg zodat u weet welke tariefgroep toepasbaar is op uw situatie.

Een volledig tarief (Tariefgroep 1) geldt voor die gevallen waar 75% of meer van de kosten door de werkgever vergoed worden. Een gereduceerd tarief (Tariefgroep 2) geldt voor die gevallen waar minder dan 75% door de werkgever wordt vergoed. Binnen Tariefgroep 2 wordt voorts onderscheid gemaakt tussen eerste, tweede en derde of volgende kinderen voor verder gereduceerde tarieven.

*De schoolgelden worden elk jaar herzien in de algemene ledenvergadering met toestemming van de leden.

Schooljaar 2020-2021

Term 114 weken
Term 212 weken
Term 310 weken
Totaal schooljaar36 weken

Tariefgroep 1

  • Betaling per jaar of per term
  • Eenmalige inschrijfkosten van € 615 per kind
Term 1€ 5.380
Term 2€ 4.615
Term 3€ 3.845
Totaal schooljaar€ 13.840

Tariefgroep 2 – kind 1

  • Betaling per jaar of per term
  • Eenmalige inschrijfkosten van € 615 per kind
Term 1€ 3.330
Term 2€ 2.855
Term 3€ 2.380
Totaal schooljaar€ 8.565

Tariefgroep 2 – kind 2

  • Betaling per jaar of per term
  • Eenmalige inschrijfkosten van € 615 per kind
Term 1€ 2.935
Term 2€ 2.515
Term 3€ 2.095
Totaal schooljaar€ 7.545

Tariefgroep 2 – kind 3

  • Betaling per jaar of per term
  • Eenmalige inschrijfkosten van € 615 per kind
Term 1€ 2.555
Term 2€ 2.190
Term 3€ 1.825
Totaal schooljaar€ 6.570