Voor de basisschool werkt de Netherlands School Society met 2 verschillende tariefgroepen. Tariefgroep 1 en Tariefgroep 2. Zie hieronder de uitleg zodat u weet welke tariefgroep toepasbaar is op uw situatie.

Een volledig tarief (Tariefgroep 1) geldt voor die gevallen waar 75% of meer van de kosten door de werkgever vergoed worden. Een gereduceerd tarief (Tariefgroep 2) geldt voor die gevallen waar minder dan 75% door de werkgever wordt vergoed. Binnen Tariefgroep 2 wordt voorts onderscheid gemaakt tussen eerste, tweede en derde of volgende kinderen voor verder gereduceerde tarieven.

*De schoolgelden worden elk jaar herzien in de algemene ledenvergadering met toestemming van de leden.

** De eenmalige ‘financial security deposit’ word terugbetaald bij het verlaten van de school, mits de school een positieve cashflowpositie heeft in de afgesloten jaarrekening