Op onze school staat het leren van onze leerlingen centraal. Leren is voor elke leerling een persoonlijk proces. Wat is leren op de NSS?

We streven ernaar dat leerlingen zich bewust worden van wat ze leren en hoe ze leren. Dat ze kennis opdoen, vaardigheden ontwikkelen, om zo inzicht te verkrijgen en het geleerde toe te kunnen passen.

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen plezier hebben in hun leren en dat het leren betekenisvol is. Bij ons op school is leren een sociaal proces, met aandacht voor spelen en ervaren. Ons doel is dat leerlingen zelfstandig en tweetalig zijn en dat zij vaardigheden voor creatief en kritisch denken ontwikkelen. Wij willen dat leerlingen gemotiveerd zijn om te leren, zich gewaardeerd voelen, en leren als een levenslang proces zien.

Onze leerlingen brengen een groot deel van hun tijd bij ons op school door. Een veilig pedagogisch klimaat en een cultuur waarin het ontwikkelen van een Growth Mindset centraal staat zijn daarom belangrijk. Wij gaan uit van het unieke in elke leerling. We geloven in de mogelijkheden van iedere leerling, met voldoende kansen tot groei. We willen de leerlingen een uitdagende leeromgeving bieden vanuit een duidelijke structuur. Belangrijk is dat leerlingen zich op onze school veilig voelen en een vetrouwensband opbouwen met hun leerkracht(en). Vanuit die vertrouwensrelatie krijgen de leerlingen een gevoel van competentie (‘ik kan het’) en autonomie (zelfstandigheid en zelfstandig denken), waardoor zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het welbevinden van iedere leerling heeft hoge prioriteit. We werken op basis van wederzijds respect. Iedereen die bij de school betrokken is, mag zich daardoor gewaardeerd voelen.

Ons pedagogisch klimaat

Op de NSS bevorderen we de sociaal-emotionele en morele ontwikkeling. We zorgen ervoor dat de leerlingen:

  • Weten dat ze bij de groep/school horen en welkom zijn;
  • Weten dat ze als persoon gewaardeerd worden;
  • Op een respectvolle manier met elkaar omgaan;
  • Op een positieve manier op hun verantwoordelijkheden gewezen worden;
  • Binnen hun mogelijkheden zelfstandig kunnen werken;
  • Kunnen werken in een ordelijke en functionele omgeving;
  • Op zichzelf leren vertrouwen;
  • Kunnen werken binnen een goede structuur;
  • Worden uitgedaagd om te leren;
  • Kennis nemen van andere culturen en daarbij behorende waarden.