Net zoals in Nederland zijn de kinderen op onze school vanaf 5 jaar leerplichtig. Er wordt daarom een absentieregistratie bijgehouden en doorgegeven aan de inspectie. Wilt u een verlof aanvragen voor uw kind, dan kunt u bij de administratie een verlof formulier invullen, de directeur zal dan bepalen of uw verlof aanvraag geoorloofd is. De school zal het aanvragen van verlof buiten de schoolvakanties om in principe ontraden.

Noodzakelijk verlof

Onder noodzakelijk verstaan wij een overlijdensbericht van een familielid of iemand uit de naaste omgeving. Ook kan er een medische noodzaak zijn om verlof aan te vragen voor het kind.

Vrijwillig verlof

Vrijwillig verlof voor bijvoorbeeld een safari of een uitbereiding van de vakantie zijn niet geoorloofd. De hoeveelheid vakanties die we hanteren zijn zodanig dat leerlingen geen extra dagen kunnen en mogen missen. We rekenen erop dat ouders met het plannen van vakanties en trips de schoolvakanties als uitgangspunt nemen.