logo

Passend primair onderwijs

Wij vinden het erg belangrijk dat ons primair onderwijs aansluit bij de verwachtingen van u als ouders en natuurlijk ook aansluit op de behoefte van uw kind. Wij leggen u graag persoonlijk uit hoe wij dit realiseren, maar om alvast een impressie te krijgen geven we graag wat meer uitleg aan de hand van de verschillende leerjaren.

P1040197
Leren in groep 0/1

Het Nederlandse kleuteronderwijs staat internationaal bekend als ontzettend krachtig en een goede voorbereiding op een leven lang leren. Er wordt veel geleerd door en tijdens spel. Door spel leren leerlingen met elkaar om te gaan en zich op verschillende manieren te uiten.Er heerst een stimulerende leeromgeving door hoeken in de klas in te richten met spel-, leer- en ontwikkelingsmaterialen. Zo komt iedereen op een speelse manier in aanraking met eerste lees-, taal- en rekenactiviteiten.

Leren in groep 2

Ook dit schooljaar is groep 2 gekoppeld aan groep 3. Op deze manier hebben de oudste kleuters in groep 2 (5 jaar oud) de eerste kennismaking met het proces van leren lezen en schrijven doordat de groepsgenootjes de beginselen aangeboden krijgen. Natuurlijk heeft groep 2 de mogelijkheid om, zoals ook groep 1, zich spelenderwijs te ontwikkelen. Deze combinatie (groep 2/3) biedt op deze manier de uitdaging en mogelijkheden die de leerlingen verder stimuleert van het leren te genieten.

IMG_1230
IMG_1192
Leren in groep 3 t/m 8

Vanaf groep 3 werken de leerlingen aan de hand van specifieke erkende Nederlandse lesmethodes. Er is gekozen voor gangbare methodes voor lezen, schrijven, begrijpend en studerend lezen, taal en rekenen, om de transitie bij binnenkomst of bij het verlaten van de school makkelijker te maken. Alle vakken die te maken hebben met de oriëntatie op mens en maatschappij en de expressieve leergebieden worden thematisch aangeboden door middel van het International Primary Curriculum (IPC).

De verschillen in ontwikkeling tussen leerlingen onderling op allerlei gebieden zijn voor de leerkrachten en de methodes de basis voor de voorbereidingen en planning van leerstof.